බැඳුම්කර විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පළ කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 22. 01. 2020 | 2.44pm
බැඳුම්කර විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පළ කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

මහ බැංකු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ වෝහාරික විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තුවේදී කතාවක් සිදු කරමින් ඒ මහතා මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේය.

එම වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම යෝග්‍ය  බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඊයේ (22) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.


Share