වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කෙරෙයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 14. 01. 2020 | 10.18pm
වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කෙරෙයි

ලබන මාර්තු 1 වැනි දා සිට වතු කම්කරුවෙකුගේ අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 ක් විය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ.

මීට අමතරව යටිතල පහසුකම් ඇතුළු වතු ක්ෂේත්‍රයේ සියලු අංශ කඩිනම් සංවර්ධනයට පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දි ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම මාධ්‍ය අංශය මේ බව කීය.

එම නිවේදනය පහත දැක්වෙයි.


Share