ඉරාන පාර්ලිමේන්තුව ඇමෙරිකානු හමුදාව 'ත්‍රස්තවාදීන්' ලෙස නම් කරයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 07. 01. 2020 | 9.19pm
ඉරාන පාර්ලිමේන්තුව ඇමෙරිකානු හමුදාව 'ත්‍රස්තවාදීන්' ලෙස නම් කරයි

පසුගිය සතියේ ඉරාකයේ දී ගුවන් ප්‍රහාරයකින් ඉහළ හමුදා අණදෙන නිලධාරි කසෙම් සොලෙයිමනී ඝාතනය කිරීමෙන් පසු ඇමෙරිකානු හමුදා “ත්‍රස්තවාදීන්” ලෙස නම් කරන ලද පනතක් ඉරාන පාර්ලිමේන්තුව ඒකමතිකව සම්මත කර තිබේ.

අලුතින් සම්මත කරන ලද පනත් කෙටුම්පත යටතේ, සමස්ත එක්සත් ජනපද හමුදා සහ පෙන්ටගනයේ සේවකයින් සහ අනුබද්ධ සංවිධාන, නියෝජිතයින් සහ අණ දෙන නිලධාරීන් සහ සොලෙයිමනීගේ ඝාතනයට අණ දුන් අය "ත්‍රස්තවාදීන්" ලෙස නම් කරන ලදී.

මිලිටරි, බුද්ධි තොරතුරු, මූල්‍ය, තාක්‍ෂණික, සේවා හෝ සැපයුම් ඇතුළු ඕනෑම ආධාරයක් ඇමෙරිකාවට ලබාදීම⁣ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවකට සහය පළ කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත පසුගිය වසරේ අපේ‍්‍රල් මාසයේ දී සම්මත කරන ලද යෝජනාවකට සංශෝධනයක් වන අතර එය ඇමෙරිකානු මධ්‍යම විධානය “ත‍්‍රස්ත සංවිධානයක්” ලෙස නම් කර එක්සත් ජනපදය “ත‍්‍රස්තවාදයට සහයෝගය ලබාදෙන රාජ්‍යයක්” ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

අල්ජසීරා ඇසුරෙනි

Share