රාජිතගෙ අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත විසිවෙයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 20. 12. 2019 | 1.00pm
රාජිතගෙ අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත විසිවෙයි

සුදුවෑන් සිද්ධිය ගැන පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුව සම්බන්ධයෙන් තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන්නැයි ඉල්ලා හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂිත ඇප අයැදුම්පත කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය අද(20) ප්‍රතික්ෂේප කළාය.

Share