හරීන් - මංගල අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉවත් වෙයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 17. 11. 2019 | 12.06pm
හරීන් - මංගල අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉවත් වෙයි

මහජන වරමට ගරු කරමින් තමන් ක්‍රීඩා, විදුලි සංදේශ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වන බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

එමෙන්ම තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනතුරුවලින් ද ඉල්ලා අස් වන බව හෙතෙම කියයි.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාද අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

Share