පුරවැසිභාවය ගැන ඇමෙරිකානු නිල ප්‍රකාශ වීඩියෝව ව්‍යාජ වීඩියෝවක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 15. 11. 2019 | 7.40pm
පුරවැසිභාවය ගැන ඇමෙරිකානු නිල ප්‍රකාශ වීඩියෝව ව්‍යාජ වීඩියෝවක්

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය තවමත් ඉවත් කර නැති බවටත් ඔහුට විරුද්ධව නඩු පවරන බවටත් පවසමින් ව්‍යාජව සකස් කරන ලද වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා ප්‍රචාරණය වේ.

මෙම වීඩියෝ පටය 2019 ජූලි මාසයේ 09 වැනිදා පටිගත කරන ලද ඇමරෙිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශිකා මෝගන් ඔර්ටගස් මහත්මිය ‍එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය හමුව මෙහෙයවන වීඩියෝවකි.

එම වීඩියෝවේ වර්ණය වෙනස් කර හඬ කවා ඇති බව නිරීක්ෂණය වෙයි.

Thushara Wanniarachchi නම් ෆේස්බුක් ගිණුමක පළ වූ වීඩියෝව>>

(Screenshot) 👇

Lankaenews ෆේස්බුක් පිටුවේ පළ වූ වීඩි⁣යෝව>>

(Screenshot) 👇


මෙහි සත්‍ය වීඩියෝව පහත දැක්වෙයි

Share