නිහඬ කාලය ගැන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකගෙන් දැනුම්දීමක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 14. 11. 2019 | 4.00pm
නිහඬ කාලය ගැන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකගෙන් දැනුම්දීමක්

සෑම ඡන්ද පොළ ප්‍රදේශයකටම පවත්වාගෙන යාමට අවසර ලබා දී තිබූ ‘නිවේදිත ශාඛා ඡන්ද කාර්යාල අංක එක‘ යන කාර්යාල අද රාත්‍රී 12න් පසු පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවත් ඒවා ඉවත් කරගන්නා ලෙසත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසයි.

එමෙන්ම රැස්වීම් පැවැත්වීම සහ ප්‍රචාරක කටයුතු සදහා අවසර ලබා දී තිබූ ගෙයින් ගෙට යාම ද නිහඬ කාලය තුළ තහනම් බව ඒ මහතා කියයි.

නිහඬ කාලයක් පැවැත්වෙන්නේ ඡන්ද දායකයින්ට නිදහසේ තීරණයක් ගැනීමටත් රටේ සාමය ආරක්ෂා කරගැනීමටත් බව කී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා නිහඬ කාලය ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කර සතියක් යනතුරු බලපැවැත්වෙන බව ද කීය.

මෙම කාලය තුළ නීතිය උල්ලංගණය කරන අය පිළිබද දැඩිව කටයතු කරන බවත් ප්‍රචාරණ කටයුතු කරන පිරිස් වීඩියෝ ගත කර අදාළ නීතිමය කටයුතු සිදු කරන බව ඒ මහතා කියයි.

 

 

 

Share