දක්ෂිණ අධිවේගයේ කොටසක් විවෘත කිරීම ගැන පැමිණිල්ලක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 06. 04. 2019 | 8.31pm
දක්ෂිණ අධිවේගයේ කොටසක් විවෘත කිරීම ගැන පැමිණිල්ලක්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා වූ කොටසක් විවෘත කිරීමේ සූදානමක් පවතින බවත් එහිදී රැකියා ලබාදීමේ සූදානමක් ඇති බවට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇතැයි පැෆරල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක් මාර්ගයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

මැතිවරණයක් ආසන්නයේ මෙලෙස ඉදිවෙමින් පවතින මාර්ගයක කොටසක් විවෘත කිරීම දේශපාලන වාසි ලබාගැනීම වෙනුවෙන් සිදුකරන්නේද යන්න සැක සහිත බවද එම සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ හේතුවෙන් මෙම විවෘත කිරීමේ උත්සවවලින් දේශපාලන පක්ෂයක් ප්‍රවර්ධනය වේද යන්න පිළිබද සහ රැකියා ලබාදීම දේශපාලන අර්ථයෙන් සිදු කරන්නේද යන්න විමර්ශනය කර එසේ වන්නේනම් එය වළක්වන ලෙස පැෆරල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉල්ලා තිබේ.

එම ලිපිය පහතින්Share