'ගම්පහ - මට්ටක්කුලිය සැකක⁣ටයුතු පාර්සල් සිද්ධිය බොරුවක්'

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 16. 10. 2019 | 10.56am
'ගම්පහ - මට්ටක්කුලිය සැකක⁣ටයුතු පාර්සල් සිද්ධිය බොරුවක්'

ගම්පහ මිරිස්වත්ත සහ මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ සැකක⁣ටයුතු පාර්සල් ඇති බවට පැතිරෙන පුවත් අසත්‍ය බව යුද හමුදාව පවසයි.

ගම්පහ මිරිස්වත්ත ප්‍රදේශයේ පාසලක් අසල සැකකටයුතු පාර්සලයක් ඇති බවට සහ  මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ පාසලක් අසල සැකක⁣ටයුතු වාහනයක් ඇති බවට ප්‍රචාරයක් පැතිර තිබිණි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිත්‍ය බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙසද යුද හමුදාව ඉල්ලා සිටී.

මට්ටක්කුලිය පොලිස් වසමේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලියක් සහ ඊට යාබදව ඇති පාසලක් අසල සැකකටයුතු වාහනයක් තිබෙන බවට මට්ටක්කුලිය පොලිස් ස්ථානයට තොරතුරු ලැබුණු බවත් ඉන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරිමේදී එය ඊයේ (15) දින රාත්‍රීයේ  කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව අයිතිකරු විසින් එම ස්ථානයේ තබාගොස් ඇති සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක් බවත් පොලිසිය පවසයි.

අද(16)  උදෑසන පාසලට ශිෂ්‍යයින් පැමිනෙන අවස්ථාවේදී එය දැක ශිෂ්‍යයින් සහ දෙමවුපියන් කලබලයට පත්ව ඇති බවත් එම වාහනයේ අයිතිකරුද මේ වන විට එම ස්ථානයට පැමිණ ඇති බවත් පොලිසිය කියයි.

පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ නි⁣වෙිදනය


Share