මැතිවරණ නීතිය පෞද්ගලික මාධ්‍යවලටත් අදාළයි - මහින්ද දේශප්‍රිය

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 20. 09. 2019 | 11.35pm
මැතිවරණ නීතිය පෞද්ගලික මාධ්‍යවලටත් අදාළයි - මහින්ද දේශප්‍රිය

මැතිවරණ නීති රාජ්‍ය මාධ්‍යවලට මෙන්ම පෞද්ගලික මාධ්‍යවලටද අදාළ බව මැතිවරණය කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

"රාජ්‍ය මාධ්‍ය සහ⁣ පෞද්ගලික මාධ්‍ය අතර වෙනස CTB බස් සහ ප්‍රයිවට් බස් වාගේ.ප්‍රයිවට් බස්වලට නීතී නැතුව නෙමෙයිනේ.CTB බස්වලට විතරක් නෙමෙයිනේ නීති තියෙන්නේ.ඒගොල්ලොත් නීතියට යටයි.රාජ්‍ය මාධ්‍ය වගේම පෞද්ගලික මාධ්‍යවලටත් මේව අදාළයි.රූපවාහිනි තරංග අයත් ජනතාවට.ඒ නිසා ඒවා භාවිතා කරලා ඡන්ද විමසීමේදී ජනතාවගේ මත සකස් කරනවනම්,එහෙනම් එයාලා නිවේදනයක්  දාන්න ඕනේ අපේ නාලිකාව මේ පක්ෂය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නව⁣ කියලා.රාජ්‍ය මාධ්‍ය කළත් ඒගොල්ලෝ කළත් වැරැද්ද ඒකයි."යැයි ඒ මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ ජාතික රූපවාහිනියේ පැවති සංවාදයක් අතරතුරදීය.

Share