ජනපතිගේ තීරණය වැරදි පූර්වාදර්ශයක් - තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 10. 09. 2019 | 8.34pm
ජනපතිගේ තීරණය වැරදි පූර්වාදර්ශයක් - තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය

රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගැනීම හෙලා දකින බවත් එය භයානක තත්ත්වයක් බවත් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

අංක 2140/2 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය යටතේ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගනිමින් ජනාධිපතිවරයා සිය බලතල අවභාවිත කරමින් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගය වැරැදි පූර්වාදර්ශ සපයන බවත් මෙය ජනමාධ්‍ය නිදහසට සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට එල්ල කරන ලද දරුණු පහරක් බවත් එම සංගමය සඳහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරයා නායකත්වය දරණ පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙන අවස්ථාවකදී මෙලෙස කිරීම කනගාටුදායක සහ තදබල සැකයට තුඩු දෙන කරුණක් බව එම සංගමය කියයි.

මේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව සහ රූපවාහිනී සංස්ථා පනත ක්‍රියාවට නැංවීම ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට පවරාගනිමින් නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කරමින් මෙය වහාම නිවැරැදි කරන්නැයි ද ජනමාධ්‍ය  විෂයට අදාළව කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු පත් කරන්නැයි ද එම සංගමය ඉල්ලා සිටියි.

සම්පූර්ණ නිවේදනය පහත දැක්වෙයි.


Share