ජනපති අවම සදාචාරයවත් රැකලා නෑ-රුවන්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 10. 09. 2019 | 4.57pm
ජනපති අවම සදාචාරයවත් රැකලා නෑ-රුවන්

රට දරුණු යුද්ධයකට මැදිව තිබූ කාලයේදී පවා රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට නොගත් පසුබිමක ජනපතිවරයා මෙලෙස රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනීම මාධ්‍ය නිදහසට එල්ල කරන බලපෑමක් ලෙස අර්ථගැන්වීම වැලැක්විය නොහැකියැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා කියයි.

රුවන් විජයවර්ධන මහතා මේ බව කියනුයේ රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපතිවරයා යටතට පත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යවමිනි. 

මාධ්‍ය සාදාචාරය ඇතිකිරීම සඳහා මෙම සංස්ථාව පවරා ගත් බව කීවද අවම සදාචාරයවත් රකිමින් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වන තමන්ව මේ ගැන කලින් දැනුවත් නොකිරීම ගැන කනගාටු වන බව ද අමාත්‍යවරයා එම ලිපියේ සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම පාඩු ලබන රූපවාහිනී සංස්ථාව ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්කරගැනීමට කළමනාකාරීත්වයේ ඇති කළ වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ඉඩ නොදුන් බවද රුවන් විජයවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි.

එම ලිපිය සහ මේ සම්බන්ධයෙන් ඇමැතිවරයා පල කළ ට්විටර් පණිවිඩය පහත දැක්වෙයි.


Share