සයිටම් සිසුන් ලියාපදිංචි කරගන්නැයි වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කරයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 30. 07. 2019 | 1.15pm
සයිටම් සිසුන් ලියාපදිංචි කරගන්නැයි වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කරයි
සති තුනක් ඇතුළත සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි කරන්ගන්නැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (30) ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කළේය.

එම වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ උපාධිධාරීන් තිදෙනෙකු ගොනු කළ පෙත්සමේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් බුවනෙක අළුවිහාරේ, එල්.ටී.බී.දෙහිදෙණිය සහ ප්‍රීති පද්මන් සූරසේන යන විනිසුරුවරු මෙම නඩු තීන්දුව ලබා දුන්හ. 

පෙත්සම්කරුවන් වෛද්‍ය වෘත්තීය සඳහා ලියාපදිංචි නොකර සිටීමෙන්  ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව  පෙත්සම්කරුවන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළේය.

නඩු ගාස්තු වශයෙන් පෙත්සම්කරුවන්ට රුපියල් ලක්ෂ දෙක බැගින් ගෙවන ලෙස වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කෙරිණි.
Share