කුරුණෑගල ඩීඅයිජී - එස්පී මාරු කරන්න ඉල්ලයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 30. 07. 2019 | 11.30am
කුරුණෑගල ඩීඅයිජී - එස්පී මාරු කරන්න ඉල්ලයි

සාෆි සම්බන්ධ විමර්ශනයට බාධා ඇති විය හැකි බැවින් කුරුණෑගල නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් මහතා සහ කුරුණෑගල කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරී මහින්ද දිසානායක මහතා ස්ථාන මාරු කරන ලෙස පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

පසුගිය 27 වැනිදා එවන ලද ලිපිය ඊයේ සවස ලැබුණු බව පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශකයෙක් තහවුරු කළේය. 

මේ දෙදෙනාගේ කුමන්ත්‍රණකාරී වැඩපිළිවෙළක් ගැන මේ වන විට රහස් පොලිසිය තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

Share