සාෆි සම්බන්ධ 22 බී වාර්තාව ගැන සැකයක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 21. 07. 2019 | 10.44am
සාෆි සම්බන්ධ 22 බී වාර්තාව ගැන සැකයක්

කුරුණෑගල පොලිසියේ අපරාධ විමර්ශන ඒකකය විසින් මැයි 22 වැනි දාතමින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළැයි කියන වාර්තාව ව්‍යාජ එකක් බවට සැක පහල වී තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස නීතිවේදීහු රහස් පොලිසියෙන් ඉල්ලා සිටිති.

එම වාර්තාවෙන් සාෆිගේ බැංකු ගිනුම් වාර්තා ඉල්ලා තාබුණ ද ඔහුගේ නම සඳහන් කර තිබුණේ නැත.

22 ඉදරිපත්ල කළැයි සඳහන්  එම වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත්තේ 22 කරන ලද පැමිණිල්ල විමර්ශනය කළ බව දැනුම් දෙන බවයි. 22 මේ සම්බනධයෙන් කිසිම පැමිණිල්ලක් කර නැත. 

මෙම විමර්ශන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්මේන්තුවට බාර දුන් බව දැනගෙන කුරුණෑගල පොලිසිය නීතියෙන් ගැලවීම සඳහා මෙම වාර්තාව සකස්කලාදැයි සැක සහිත බැවින් ඒ ගැන සොයා බලන ලෙස රහස් පොලිසියෙන් ඉල්ලා සිටිති.


Share