රාත්‍රි තැපැල් දුම්රිය වාර 8ක් අත්හිටුවයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 20. 07. 2019 | 10.21am
රාත්‍රි තැපැල් දුම්රිය වාර 8ක් අත්හිටුවයි

පොල්ගහවෙල සහ පොතුහැර අතර දුම්රිය හරස් මාර්ගයක අලුත්වැඩියා කිරීමක් හේතුවෙන් අද (20) ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය වාර 8 ක් අවලංගු කර තිබේ.

කොළඹ කොටුව සිට කන්කසන්තුරේ,මඩකලපුව, තලෙයිමන්නාරම  සහ ත්‍රිකුණාමලය බලා ධාවනය වන දුම්රිය වාර සහ එම දුම්රිය ස්ථානවල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ රාත්‍රි තැපැල් දුම්රිය වාර මෙලෙස අවලංගු කර තිබේ.


Share