මෛත්‍රීපාල විවෘත කළ ‘ජයන්ති‘ දුම්රිය එන්ජිම - වීඩියෝව

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 12. 07. 2019 | 11.52am
මෛත්‍රීපාල විවෘත කළ ‘ජයන්ති‘ දුම්රිය එන්ජිම - වීඩියෝවදුම්රියේ කතාවක් - 01


ශ්‍රී ලංකාවේ ඩීසල් විදුලි දුම්රිය එන්ජින් වර්ගීකරණය අනුව තුන්වැනි ස්ථානය හිමි වන්නේ එම්3 දුම්රිය එන්ජිමටයි.මෙහි ඇති විශේෂත්වයනම් මෙම දුම්රිය එන්ජිම නිෂ්පාදනය කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාවේදී වීමයි.මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කෙරුණු පළමු ඩීසල් විදුලි දුම්රිය එන්ජිම යි.1955 දී රජයට අයත් රජයේ දුම්රිය සේවය විසින් මෙම එන්ජිම නිෂ්පාදනය කරනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඩීසල් විදුලි දුම්රිය එන්ජිම නිෂ්පාදනය කළේ එස් 01 බලවේග කට්ටලයේ අමතර කොටස් භාවිත කරමිනි.මෙම දුම්රිය එන්ජිම "ජයන්ති" ලෙස නම් කරන ලද අතර M3 - 589 පන්තිය ලෙස වර්ගීකරණය කරන ලදී.

1956 සැප්තැම්බර් 5 වන දින දුම්රිය එන්ජිම සේවයට යොදවනු ලැබීය. ඉන් වසර දෙකකට පසුව 1958 දී එවකට රජයේ දුම්රිය සේවය විසින් තවත් දුම්රිය එන්ජිමක් නිපදවා M3 590 පන්තිය ලෙස වර්ගීකරණය කර සේවයට එක් කෙරිණි.

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ජයන්ති එන්ජිම ප්‍රධාන ඉංජිනේරු රාජ් ගෝපාල් මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ රත්මලාන දුම්රිය යාන්ත්‍රික අංශයේදී ඉදිකර තිබේ.

දුම්රිය එන්ජිම සිය මංගල ගමන 1956 සැප්තැම්බර් 5 වන දින සිදු කළ අතර දුම්රියේ සමාරම්භක උත්සවය එවකට රජයේ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සේනනායක විසින් විවෘත කරන ලදී. වර්තමානයේදී මෙම දුම්රිය එන්ජිම භාවිත වන්නේ නැත.


Share