ඉන්දුනීසියාවට ප්‍රබල භූමි කම්පාවක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 07. 07. 2019 | 10.22pm
ඉන්දුනීසියාවට ප්‍රබල භූමි කම්පාවක්

ඉන්දුනීසියාවේ මොලූකා මුහුදේ ඇති වූ ප්‍රබල භූමිකම්පාවකින් අනතුරුව එරට බලධාරීන් ඉන්දුනීසියාවට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් කර තිබේ.

එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පැවසුවේ රික්ටර් මාපක 6.9 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් මනඩෝ සිට කි.මී. 185 ක් ගිනිකොන දෙසින් කේන්ද්‍රගත වී ඇති බවයි.

සිදුවූ තුවාල හා හානි පිළිබඳ මේ වන තෙක් නිසි වාර්තාවක් නැත.

-Aljazeera ඇසුරෙනි 
Share