අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 20. 06. 2019 | 5.08pm
අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක්

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සමග අද (20) සවස පැවැත්වූ සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම නිසා අද රාත්‍රී 12 සිට පැය 48ක දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය සමිති කිහිපයක් තීරණය කර තිබේ.

අද රාත්‍රියේ ධාවනය වීමට නියමිත සියලු රාත්‍රි තැපැල් දුම්රියන් ධාවනය නොවන බවට වාර්තා වෙයි.

මෙම වැඩ වර්ජනය ඊයේ (19) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දියත් කිරීමට සූදානමක් පැවතියද මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබාදීමට පොරොන්දුවීමත් සමග එම වර්ජනය අද දක්වා කල් දැමිණි.

Share