රුපියල අවපාත වීම සහ මුස්ලිම් කඩ වර්ජනය

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 14. 06. 2019 | 6.36pm
රුපියල අවපාත වීම සහ මුස්ලිම් කඩ වර්ජනය

මුහුණු පොතෙන්..

මේ දවස්වල ලොකුවටම යන රැල්ලක් තමා එක් ජන කොටසකට අයත් ව්‍යාපාර වර්ජනය කරන එක . මේ ඒක ගැන නෙවේ කියන්නෙ.ලංකාව කියන්නේ නිශ්පාදන ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් ඒ කියන්නේ අපනයනයෙන් ආදායම් ලබන රටක් නෙවේ බදු ආදායමෙන් යැපෙන රටක්.

ඉතින් මේ කියන්නේ අර උඩ කියපු ව්‍යාපාර වර්ජනය නිසා ලංකාව ඇතුලේ කරන නිශ්පාදන අපි මිලදී ගන්නෙ නැති හන්දා සිද්ද වෙනවා බොහෝදුරට විදේශ රටවල හදපු බඩු ආනයන කරන්න .

ඕකෙන් වෙන්නෙ අපේ රුපියල් පිටට යන එක එතකොට අනිකුත් විදේශ මුදල් වලට සාපේක්ශව අපේ රුපියල අවප්‍රමාන වෙනවා.ස්වදේශීය නිශ්පාදන මිලදී නොගන්නවා නම් ආනයනික බාන්ඩ මිලදී ගන්න එකත් සීමා කරන එක රටක් විදියට අපිට හොදයි.

--- චමිල රණතුංග --

Share