ශ්‍රී ලංකාව තෙවැනි තැනට

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 07. 06. 2019 | 8.51pm
ශ්‍රී ලංකාව තෙවැනි තැනට

ශ්‍රී ලංකාව සහ පකිස්තානය අතර පැවත්වීමට නියමිතව තිබූ තරගය අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමීමට සිදුවිය.

මේ සමග කණ්ඩායම් දෙකටම ප්‍රසාද ලකුණු 01 බැගින් හිමි විය.ඒ සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ තෙවැනි ස්ථානය දක්වා ඉහළට පැමිණියේය.


Share