ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් පළඳින යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත හැකියි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 06. 06. 2019 | 1.43pm
ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් පළඳින යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත හැකියි

ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් පැළඳ ධාවනය කරන යතුරුපැදිකරුවන් හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි බව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට ලිපියකින් දැනුම්දී තිබේ.

ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් සම්බන්ධයෙන් ඇති නීතිමය තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා නීතිපතිවරයාගෙන් කළ විමසීමකට අනුව මෙම ලිපිය යොමුකර තිබේ.

 

Share