අමිත් වීරසිංහ⁣ට ඇප

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 04. 06. 2019 | 11.48am
අමිත් වීරසිංහ⁣ට ඇප

රිමාන්ඩ් කර සිටි මහ⁣සොහොන් බලකායේ නායක අමිත් වීරසිංහට ඇප ලබාදීමට කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද (04) නියෝග කළේය.

Share