හිස්බුල්ලා සහ අසාද් සාලි ඉල්ලා අස්වෙති

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 03. 06. 2019 | 1.23pm
හිස්බුල්ලා සහ අසාද් සාලි ඉල්ලා අස්වෙති

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ.එල්.එම් හිස්බුල්ලා මහතා සහ බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරවර අසාද් සාලි මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි බාරගෙන ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

Share