දුම්රිය පාර්සල් සේවය යළි ඇරඹෙයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 30. 05. 2019 | 2.26pm
දුම්රිය පාර්සල් සේවය යළි ඇරඹෙයි

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පසුව තාවකාලිකව අත්හිටවණු ලැබූ දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන සේවය  ජූනි 01 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පාර්සල් බාර දීමේදි අදාළ පාර්සල්වල ඇතුළත් ද්‍රව්‍ය දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයාට පෙන්විය යුතුය.

එලෙස තහවුරු කිරිමෙන් පසු විධිමත් ලෙස මුද්‍රා තබන ලද පාර්සල් පමණක් ප්‍රවාහනය කෙරෙනු ඇත.

Share