අමිත් වීරසිංහ යළි රිමාන්ඩ්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 29. 05. 2019 | 1.50pm
අමිත් වීරසිංහ යළි රිමාන්ඩ්

මහසොහොන් බලකායේ නායක යැයි පැවසෙන අමිත් වීරසිංහ මහතා ජූනි 04 දක්වා යළි රිමාන්ඩ් කරන ලෙස අධිකරණය අද (29) නියෝග කළේය

Share