මංතීරු නීතිය අද සිට

27. 05. 2019 | 1.16pm
මංතීරු නීතිය අද සිට

දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර තුළ අද (27) සිට මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. 

මංතීරු නීතිය හා අනුගත වීමට සති දෙකක සහන කාලයක් රියදුරන්ට ලබා දී ඇති අතර   ඉන් අනතුරුව මෙම නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණ පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා සහ වීඩියෝ පට ඔස්සේ මෙම කටයුතු නිරීක්ෂණය කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර මහතා පැවසීය

Share

COVID-19 Situation Analysis