බදියුදීන්ගෙන් පැය පහක් ප්‍රශ්න කරයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 25. 05. 2019 | 4.50pm
බදියුදීන්ගෙන් පැය පහක් ප්‍රශ්න කරයි

ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත අද (25) උදෑසන පැමිණියේය.

ලංකා සතොස ආයතනයේ සිදුවු  අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට අද උදෑසන 10ට පමණ FCID වෙත පැමිණි අමාත්‍යවරයා පැය පහකට පසු ඉන් පිටව ගොස් ඇත.

ලංකා සතොස ආයතනයට සහල් ආනයනය කිරිමේදී සිදුවු අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ඒ මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
Share