කුරුණැගල රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් අත්අඩංගුවට

25. 10. 2019 | 10.20am
කුරුණැගල රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් අත්අඩංගුවට

වත්කම් සනාථ කිරීමට නොහැකි ආකාරයේ විශාල වත්කමක් හිමි බව කියන වෛද්‍යවරයෙකු අද (25) අලුයම සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. අදාළ වෛද්‍යවරයා කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස සේවය කරයි.

වෛද්‍යවරයකුට උපයාගැනීමට නොහැකි බව කියන ඉහළ වත්කම් රැසක් උපයාගෙන ඇතැයි ලැබුණු පැමිණිලි කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

Share

COVID-19 Situation Analysis