එංගලන්ත ARM සමාගමත් හුවාවේ ආයතනය සමග සියලු කටයුතු නවතයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 22. 05. 2019 | 11.30pm
එංගලන්ත ARM සමාගමත් හුවාවේ ආයතනය සමග සියලු කටයුතු නවතයි

හුවාවේ සමග ඇති සියලු ව්‍යාපාර නවතා දමන ලෙස එංගලන්ත සමාගමක් වන ARM සමාගම එහි කාර්ය මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබේ.

ඇමෙරිකාවේ තීරණයට එකඟ වෙමින් හුවාවේ සමාගම සමග පවතින සියලු ගිවිසුම්,සහයෝගීතා හිමිකම් සහ ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට නියමිත සියලු කටයතු අත්හිටුවන ලෙස  ARM සමාගම කාර්ය මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ලෝකයේ බොහෝ දුරකථනවල processors නිෂ්පාදනයේ මූලික සැලසුම් සකසන්⁣නේ ARM සමාගමයි.

එම සැලසුම් ඇමෙරිකාවේ මූලාරම්භ වූ තාක්ෂණයක් බව එම සමාගම කියයි.

මෙම තීරණය ට්‍රම්ප් පරිපාලනය මෑතකදී ගත් තීරණයේ බලපෑමක් ලෙස විශ්වාස කෙරේ.

ARM යනු හුවාවේ ස්මාර්ට් දුරකථනවල Chip නිමැවුමේ පදනම බවත් මෙම තීරණය හුවාවේ සමාගමට ඉක්මවාලිය නොහැකි බාධාවක් වනු ඇතැයි පැවසේ.

එමෙන්ම හුවාවේ සමාගමේ බොහෝ පද්ධති සහ දෘඩාංග සපයන්නන් මේ ⁣වන විට ඇමෙරිකාවේ තීරණයත් සමග එකඟ වන බවක් පෙනෙන්නට ඇත.

 BBC ඇසුරෙනි.

Share