හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට නොතීසි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 09. 04. 2019 | 10.30am
හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට නොතීසි

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට නොතීසි ලැබී නැතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
ට්විටර් පණිවිඩයක් එක්කරමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Link-
https://twitter.com/RajapaksaNamal/status/1115276104871186432

Share